Mój program

Mój program Moimi celami są poprawa finansów Gminy oraz jakości życia mieszkańców dzięki ich udziałowi w debatach. Czytaj...

Nasza Gmina

DROBIN HERBTo ponad 8 tysięcy mieszkańców i około tysiąca gospodarstw rolnych, wiele z nich wysokowyspecjalizowanych.

Nasz kapitał

Sample icon 3 Nasz kapitał to nie tylko zdobywane latami doświadczenie, ale przede wszystkim ludzie, którzy nam zaufali.

 • Historia Drobina
  Sample image
   
  •     XII w. pierwsze wzmianki o Drobinie
  •     1410 miejsce postoju wojsk Władysława Jagiełły w drodze pod Grunwald,
  •     1511 nadano prawa miejskie,
  •     1793 zabór pruski,
  •     1807 w Księstwie Warszawskim,
  •     1815 w Królestwie Polskim,
  •     1863 ośrodek ruchu powstańczego
  •     1869 utrata praw miejskich,

  •     XIX/XX w. rozwój gospodarczy, wzrost liczby mieszkańców,
  •     1994 ponowne przyznanie praw miejskich
Sample image

Nasi kandydaci

Wykwalifikowana kadra, doświadczeni działacze społeczni.

Czytaj więcej...

 

 

Wybory 2018 - program wyborczy

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, INWESTYCJE, INFRASTRUKTURA

1.Kontynuacja programu modernizacji dróg i ulic
 
2.Pozyskiwanie środków na modernizację kotłowni w gospodarstwach domowych
 
3.Rozwój infrastruktury internetowej w technologii światłowodowej w ramach oferty SIM-NET
 
4.Dalsze podejmowanie działań w kierunku gazyfikacji Miasta i Gminy Drobin
 
5.Wspomaganie lokalnych przedsiębiorców, dzięki rozwojowi własnych spółek komunalnych
 
6.Rozbudowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego i drogowego.
 
7.Organizacja miejsc postoju dla samochodów ciężarowych
 
8.Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji
 
9.Rozbudowa pasażu od ul. Przyszłość do drogi krajowej DK 60
 
10.Modernizacja i rozbudowa remiz i garaży strażackich
 
11.Dalsze efektywne pozyskiwanie środków zewnętrznych na różne inwestycje
 
 
OCHRONA ZDROWIA, POLITYKA SPOŁECZNA
 

1. Wznowienie opieki dentystycznej dla dzieci szkolnych

2. Mieszkanie Plus w Drobinie

3. Zwiększenie liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach

4. Budowa przedszkola w Łęgu

5. Zwiększenie oferty kierowanej do seniorów

6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

7. Wsparcie w zapewnieniu właściwej komunikacji zbiorowej

8. Wprowadzenie budżetu obywatelskiego

9. Organizowanie bezpłatnych badań profilaktycznych

 

OŚWIATA, SPORT

1. i-Tornister w kolejnych szkołach na terenie Miasta i Gminy Drobin

2. Rozwój szkolnictwa zawodowego – nowe kierunki kształcenia

3. Kontynuacja poszerzania oferty zajęć pozalekcyjnych

4. Budowa boisk przyszkolnych w Cieszewie i w Rogotwórsku

5. Utworzenie Szkoły Muzycznej I stopnia w Drobinie

6. Rozwój Uniwersytetu Trzeciego Wieku

7. Budowa boiska lekkoatletycznego w Drobinie

8. Wspieranie działań gminnych klubów sportowych

9. Elementy rekreacji zewnętrznej

10. Doposażenie infrastruktury MOKSiR

11. Podejmowanie działań w kierunku budowy ścieżek rowerowych

 

BEZPIECZEŃSTWO

 

1. Kolejne wozy strażackie i wyposażenie jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Drobin

2. Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Miasta i Gminy Drobin

3. Zwiększenie składu osobowego posterunku Policji w Drobinie

4. Wprowadzenie OSP Łęg Probostwo do KSRG

 

ROLNICTWO

 

1. Naprawa systemu melioracji

2. Wsparcie dla małych i średnich gospodarstw poprzez wypromowanie produktu regionalnego

3. Utworzenie stacjonarnych stoisk na targowisku miejskim

4. Dalsza rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na wsiach

5. Rozwój agroturystyki

 

KULTURA

 

1. Reaktywacja Domu Kultury w remizie OSP w Drobinie

2. Organizacja Jarmarków Łęskich

3. Poszerzenie oferty imprez kulturalnych Miasta i Gminy Drobin

Wybory 2018 - pięć głównych punktów

Dzień Dziecka

Jesteś tutaj: Home START

Cytat

Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie.

Jan Zamoyjski

Inne media