Mój program

Mój program Moimi celami są poprawa finansów Gminy oraz jakości życia mieszkańców dzięki ich udziałowi w debatach. Czytaj...

Nasza Gmina

DROBIN HERBTo ponad 8 tysięcy mieszkańców i około tysiąca gospodarstw rolnych, wiele z nich wysokowyspecjalizowanych.

Nasz kapitał

Sample icon 3 Nasz kapitał to nie tylko zdobywane latami doświadczenie, ale przede wszystkim ludzie, którzy nam zaufali.

 • Historia Drobina
  Sample image
   
  •     XII w. pierwsze wzmianki o Drobinie
  •     1410 miejsce postoju wojsk Władysława Jagiełły w drodze pod Grunwald,
  •     1511 nadano prawa miejskie,
  •     1793 zabór pruski,
  •     1807 w Księstwie Warszawskim,
  •     1815 w Królestwie Polskim,
  •     1863 ośrodek ruchu powstańczego
  •     1869 utrata praw miejskich,

  •     XIX/XX w. rozwój gospodarczy, wzrost liczby mieszkańców,
  •     1994 ponowne przyznanie praw miejskich
Sample image

Nasi kandydaci

Wykwalifikowana kadra, doświadczeni działacze społeczni.

Czytaj więcej...

 

 

Spotkanie z sołtysami

"Odblaskowe Sołectwo" to kampania społeczna mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, której inicjatorem jest Komenda Miejska Policji w Płocku.
Przedsięwzięcie będzie realizowane przy znaczącym udziale lokalnych liderów - sołtysów, czyli osób które są najbliżej mieszkańców w każdej społeczności, przez co są nieocenionym wsparciem m.in. w rozpowszechnianiu informacji. Taka forma przekazu komunikatów pozwala na skuteczniejszy sposób dotarcia do mieszkańców, co za tym idzie zwiększa się bezpieczeństwo tych osób.
W środę 21 marca br. do Drobina na spotkanie z sołtysami dotarli policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego wraz z Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Płocku insp. Stanisławem Szcześniakiem oraz st. asp. Adamem Dziembowskim - Kierownikiem Posterunku Policji w Drobinie. Funkcjonariusze przekazali pakiet materiałów - broszurę informacyjną i plakat, zawierające podstawowe zasady bezpieczeństwa i przytaczające przepisy dotyczące ruchu pieszych i rowerzystów.
Spotkanie było również świetną okazją do świętowania Dnia Sołtysa przypadającego na 11 marca. Miałem okazję złożyć życzenia lokalnym liderom oraz podziękować za trud pracy, zaangażowanie oraz inicjatywy podejmowane na rzecz naszych społeczności. Nie było to jedyne wydarzenie mające na celu obchody tego święta. Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz władze Powiatu Płockiego na czele z Mariuszem Bienkiem - Starostą Powiatu Płockiego, zorganizowały II Powiatowy Dzień Sołtysa. W spotkaniu wzięli udział sołtysi z terenu całego Powiatu Płockiego, w tym również przedstawiciele gminy Drobin.

Złote Gody 2018

Złote Gody to niezwykłe wydarzenie, wyjątkowa okazja do celebrowania, stawiania jubilatów jako wzór do naśladowania. Rocznica 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego jest symbolem wierności i miłości rodzinnej oraz dowód zrozumienia i istoty związku małżeńskiego - wspólnego dzielenia się radościami, a także stawiania czoła trudnościom.
W sobotę 10 marca br. odbyło się uroczyste spotkanie z dostojnymi Jubilatami oraz ich rodzinami. Podczas wydarzenia wręczono odznaczenia państwowe - medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamiątkowe legitymacje, dyplomy i kwiaty, które zostały przekazane przez Andrzeja Samoraja - Burmistrza Miasta i Gminy Drobin oraz Izabelę Jankowską - Zastępcę Kierownika USC. W uroczystości uczestniczyli również księża z parafii p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Drobinie: proboszcz ks. Andrzej Kucharczyk oraz wikary ks. Tomasz Lemański.
Po części oficjalnej zebrani goście zasiedli do wspólnego poczęstunku, podczas którego swoje umiejętności wokalne zaprezentowały Julia Żabowska oraz Weronika Witkowska z Ogniska Muzycznego "Amabile".
Drodzy Jubilaci gratulujemy chlubnego przeżycia tak pięknej, wspólnej drogi życia, za ofiarną miłość, cierpienie, łzy nie tylko smutku, ale również radości, nieprzespane noce, cenne rady oraz słowa otuchy. Życzymy kolejnych długich i pogodnych lat życia w dobrym zdrowiu oraz szczęściu.
Jubileusz w tym roku obchodzili:
1. Anna i Antoni Bauszewscy
2. Irena i Eugeniusz Chabowscy
3. Bożena i Jan Grzybowscy
4. Zofia i Tadeusz Grzybowscy
5. Jadwiga i Jan Kraśniewscy
6. Marianna i Stanisław Marchlewscy
7. Halina i Wacław Olęccy
8. Maria i Tadeusz Rakowscy
9. Barbara i Jan Staniszewscy
10. Danuta i Zenon Sędziccy
11. Henryka i Grzegorz Wiśniewscy
12. Michalina i Zdzisław Wiśniewscy
13. Anna i Stanisław Włodarscy

Dzień Sołtysa - życzenia

Jesteś tutaj: Home START

Cytat

Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie.

Jan Zamoyjski

Inne media