Mój program

Mój program Moimi celami są poprawa finansów Gminy oraz jakości życia mieszkańców dzięki ich udziałowi w debatach. Czytaj...

Nasza Gmina

DROBIN HERBTo ponad 8 tysięcy mieszkańców i około tysiąca gospodarstw rolnych, wiele z nich wysokowyspecjalizowanych.

Nasz kapitał

Sample icon 3 Nasz kapitał to nie tylko zdobywane latami doświadczenie, ale przede wszystkim ludzie, którzy nam zaufali.

 • Historia Drobina
  Sample image
   
  •     XII w. pierwsze wzmianki o Drobinie
  •     1410 miejsce postoju wojsk Władysława Jagiełły w drodze pod Grunwald,
  •     1511 nadano prawa miejskie,
  •     1793 zabór pruski,
  •     1807 w Księstwie Warszawskim,
  •     1815 w Królestwie Polskim,
  •     1863 ośrodek ruchu powstańczego
  •     1869 utrata praw miejskich,

  •     XIX/XX w. rozwój gospodarczy, wzrost liczby mieszkańców,
  •     1994 ponowne przyznanie praw miejskich
Sample image

Nasi kandydaci

Wykwalifikowana kadra, doświadczeni działacze społeczni.

Czytaj więcej...

 

 

Przekazanie nowego sprzętu dla Posterunku Policji w Drobinie

We wtorek, 19 grudnia br., miałem przyjemność przekazać na ręce st. asp. Adama Dziembowskiego - Kierownika Posterunku Policji w Drobinie urządzenie wielofunkcyjne wyposażone w drukarkę, skaner i faks, wraz z materiałami eksploatacyjnymi oraz trzy analogowe aparaty telefonicznie. Podczas wręczenia sprzętu obecny był również nadkom. Sławomir Żelechowski - Komendant Miejski Policji w Płocku. Łączny koszt wyposażenia to niemal 2 000 zł, zakup sfinansowano ze środków budżetu Miasta i Gminy Drobin. To kolejna pomoc dla naszych policjantów. Nasz samorząd, w miarę swoich możliwości, wspiera działalność miejscowego posterunku, co przyczynia się skutecznej poprawy ładu i porządku publicznego.

 

V Kongres Regionalnych Organizacji Senioralnych

W piątek 24 listopada miałem niezwykłą przyjemność uczestniczyć w V Kongresie Regionalnych Organizacji Senioralnych. Gościło na nim ponad 300 osób pochodzących z całego Mazowsza - osoby związane z działalnością organizacji pozarządowych, członkowie wielu Rad Seniorów, przedstawiciele władz centralnych oraz samorządowcy. Wydarzenie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Nasz Drobin oraz Fundację Zaczyn i zostało dofinansowane ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich MRPIPS. Dziękuje Stowarzyszeniu Nasz Drobin za te cykliczne spotkania oraz aktywne promowanie marki jaką jest nasza miejscowość w skali całego kraju.

Nowe drogi na terenie gminy Drobin

Kolejne drogi gminne zostały wykonane i oficjalnie przekazane do użytku. W dniu 31.10.2017 roku spisano protokół odbioru końcowego i przekazania do użytku zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej nr 10" Wykonano następujące elementy: nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o długości niemal 1,5km. Roboty realizowane były w okresie o 6 października do 26 października br. Całkowita wartość modernizacji drogi wyniosła 538 848,27 zł. Początkowo inwestycja miała otrzymać wsparcie z Terenowego Funduszu Gruntów Rolnych w wysokości 80 000 zł, lecz dzięki naszemu zaangażowaniu oraz przychylności Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego, kwota ta została powiększona o 70 000 zł. Ostatecznie kwota dofinansowania z TFOGR wyniosła 150 000zł. Przeprowadzono także odbiór końcowy zadania "Przebudowa drogi gminnej relacji Łęg Probostwo - Psary. Wykonano podbudowę drogi o długości 1,49km, w tym m.in.: roboty pomiarowe, roboty ziemne, profilowanie, nawierzchnię asfaltową, pobocza z kamienia tłuczonego, oczyszczanie rowów z wyprofilowaniem, oznakowanie, obrzeża betonowe, krawężniki, rury ochronne. Całkowita wartość inwestycji 1 201 311,61 zł. Miasto i Gmina Drobin otrzymała dofinansowanie na ten cel ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, którymi dysponuje Samorząd Województwa Mazowieckiego. Kwota refundacji wyniosła 764 394,00 zł. Wykonawcą obydwu zadań było Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowe "Wapnopol" z Glinojecka.
Bardzo się cieszymy, że pomimo trudnego budżetu ze wsparciem środków zewnętrznych udało się zrealizować zadania związane z budową drogi relacji Łęg - Psary oraz Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej nr 10. To również spełnienie postulatów zgłaszanych przez Zbigniewa Kłosińskiego oraz Macieja Wiśniewskiego Radnych Rady Miejskiej w Drobinie z terenu Psar i Łęga oraz mieszkańców z tego obszaru. Dzięki powstaniu nowej drogi w Dobrosielicach powstało połączenie pomiędzy drogą krajową, a drogą gminną. Inwestycje drogowe to kolejny element wielkiego przedsięwzięcia jakim jest rozwój całej naszej gminy. Już wkrótce kolejne realizacje planów, których efektem będzie dobrze skomunikowany teren gminy.

Jesteś tutaj: Home START

Cytat

Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie.

Jan Zamoyjski

Inne media