Mój program

Mój program Moimi celami są poprawa finansów Gminy oraz jakości życia mieszkańców dzięki ich udziałowi w debatach. Czytaj...

Nasza Gmina

DROBIN HERBTo ponad 8 tysięcy mieszkańców i około tysiąca gospodarstw rolnych, wiele z nich wysokowyspecjalizowanych.

Nasz kapitał

Sample icon 3 Nasz kapitał to nie tylko zdobywane latami doświadczenie, ale przede wszystkim ludzie, którzy nam zaufali.

 • Historia Drobina
  Sample image
   
  •     XII w. pierwsze wzmianki o Drobinie
  •     1410 miejsce postoju wojsk Władysława Jagiełły w drodze pod Grunwald,
  •     1511 nadano prawa miejskie,
  •     1793 zabór pruski,
  •     1807 w Księstwie Warszawskim,
  •     1815 w Królestwie Polskim,
  •     1863 ośrodek ruchu powstańczego
  •     1869 utrata praw miejskich,

  •     XIX/XX w. rozwój gospodarczy, wzrost liczby mieszkańców,
  •     1994 ponowne przyznanie praw miejskich
Sample image

Nasi kandydaci

Wykwalifikowana kadra, doświadczeni działacze społeczni.

Czytaj więcej...

 

 

Pomoc od Adama Stuzika

W dniu 27 listopada br., razem z Renatą Łukaszewską - Skarbnikiem Miasta i Gminy Drobin, podpisałem umowę wsparcia naszej gminy, która ucierpiała w wyniku klęski żywiołowej. Dzięki dotacji w wysokości 100 000 zł wyremontujemy pomieszczenia wewnątrz budynku głównego Szkoły Podstawowej w Rogotwórsku. Jest to pozytywna odpowiedź na naszą prośbę skierowaną do Urzędu Marszałkowskiego. Składam serdeczne podziękowania dla Adam Struzik - Marszałka Województwa Mazowieckiego za nieoceniony gest solidarności z naszym samorządem i otwartość na pomoc.

Spotkanie z rolnikami

We wtorek, 21 listopada br., miałem przyjemność spotkać się z rolnikami z terenu gminy Drobin. Pierwszym punktem rozmów była dyskusja na temat funkcjonowania spółek wodnych na terenie naszej gminy. Pozwoliła ona  na wspólne szukanie rozwiązań, które umożliwiłyby poprawę sytuacji hydrologicznej terenów rolniczych. Uczestniczyli w nim przewodniczący spółek z Drobina - p. Władysław Jankowski i przedstawiciel zarządu spółki z Łęga - Kamil Markowski oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Płocku, które w myśl ustawy Prawo wodne sprawuje nadzór i kontrole nad formalną działalnością spółek wodnych. Następnie przybliżono rolnikom proponowany zapis w projekcie  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gruntów rolnych z rozproszoną zabudową zagrodową. Konsultacje z mieszkańcami pozwoliły na poznanie opinii i zaowocowały nowymi sugestiami. Bardzo dziękuje wszystkim rolnikom za przybycie i wyrażenie poglądów, które pozwalają na wypracowanie jak najlepszych rozwiązań. Dziękuję również Państwu sołtysom za przekazanie zaproszenia rolnikom.

Jesteś tutaj: Home START

Cytat

Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie.

Jan Zamoyjski

Inne media