Mój program

Mój program Moimi celami są poprawa finansów Gminy oraz jakości życia mieszkańców dzięki ich udziałowi w debatach. Czytaj...

Nasza Gmina

DROBIN HERBTo ponad 8 tysięcy mieszkańców i około tysiąca gospodarstw rolnych, wiele z nich wysokowyspecjalizowanych.

Nasz kapitał

Sample icon 3 Nasz kapitał to nie tylko zdobywane latami doświadczenie, ale przede wszystkim ludzie, którzy nam zaufali.

 • Historia Drobina
  Sample image
   
  •     XII w. pierwsze wzmianki o Drobinie
  •     1410 miejsce postoju wojsk Władysława Jagiełły w drodze pod Grunwald,
  •     1511 nadano prawa miejskie,
  •     1793 zabór pruski,
  •     1807 w Księstwie Warszawskim,
  •     1815 w Królestwie Polskim,
  •     1863 ośrodek ruchu powstańczego
  •     1869 utrata praw miejskich,

  •     XIX/XX w. rozwój gospodarczy, wzrost liczby mieszkańców,
  •     1994 ponowne przyznanie praw miejskich
Sample image

Nasi kandydaci

Wykwalifikowana kadra, doświadczeni działacze społeczni.

Czytaj więcej...

 

 

Podwórko NIVEA

Miasto i Gmina Drobin przystąpiła do konkursu Podwórko NIVEA i zaprasza do głosowania na naszą lokalizację.

Po ogromnych sukcesach akcji w poprzednich latach, w tym roku po raz kolejny Firma NIVEA Polska Sp. z o.o. pragnie rozwijać talenty dzieci oraz zachęcać je do ruchu i integracji poprzez utworzenie nowych miejsc zabaw - edukacyjnych placów zabaw.

Lokalizacja wskazana przez naszą Gminę to teren zielony przy stawach przy ul. Przyszłość.

Jak głosować?

1. Wejdź na stronę internetową: https://podworko.nivea.pl/2018/lokalizacja/103-drobin lub zagłosuj za pośrednictwem aplikacji internetowej na urządzenia mobilne.

2. Zarejestruj się lub jeżeli posiadasz konto - jedynie zaloguj.

3. Zagłosuj na „Podwórko Talentów NIVEA” w Drobinie!

Głosować można tylko I raz dziennie.

Na stronie organizatora dostępny jest również regulamin konkursu.

Wybór zwycięzców zostanie dokonany w oparciu o głosowanie internetowe, które będzie trwało do 21 czerwca 2018 r. do godziny 23:59.

Codziennie oddaj swój głos – dzięki Tobie możemy wygrać Podwórko NIVEA.

Zakończono prace na ul. Kwiatowej

Zakończyły się prace związane z budową chodnika na ulicy Kwiatowej w Drobinie. Ułożono chodniki z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową na powierzchni niemal 500m2. W odbiorze uczestniczyli: Piotr Jarzębowski - Sekretarz Miasta i Gminy Drobin, Helena Rak - sołtys osiedla Drobin I. Wykonawcę reprezentował Hubert Luśniewski - Prezes Zarządu naszej gminnej Spółki Inwestycyjno - Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Drobinie.
Jest to pierwszy element realizacji jednego z największych zadań inwestycyjnych zaplanowanych w tegorocznym budżecie Miasta i Gminy Drobin, czyli budowy chodników w Drobinie (ulice: Kwiatowa, Osiedlowa, Polna, Sierpecka, Szkolna, Wąska).

Otwarcie remizy OSP we Wrogocinie

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrogocinie istnieje od 1964 roku. Inicjatorami założenia OSP Wrogocin byli Antoni Dybicz i Stefan Witkowski. Dwa lata później rozpoczęto prace związane z budową strażnicy, a z okazji 20-lecia istnienia jednostki, czyli w roku 1984 został ufundowany sztandar. Od kilku ostatnich lat celem społeczności Wrogocina i władz samorządowych był remont remizy, co udało się zrealizować. Dzięki środkom zewnętrznym pozyskanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego możliwa była termomodernizacja obiektu, która polegała na m.in. dociepleniu fundamentów, ścian i stropów budynku, dokonaniu wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Zmieniono również konstrukcję dachu wraz z pokryciem, a dzięki zamontowaniu gruntowych pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznej remiza stała się budynkiem pasywnym. Projekt łączy więc w sobie innowacje, ekologię i ekonomię. Fundusze zewnętrzne stanowiły 80 % wartości inwestycji, zatem niewiele środków z budżetu Miasta i Gminy Drobin uzupełniło całkowity nakład pieniężny.
Trzeciego maja br., w przeddzień Dnia św. Floriana - patrona strażaków, odbyło się oficjalne otwarcie zmodernizowanej remizy we Wrogocinie. Obchody rozpoczęto mszą św. odprawionej w Kościele św. Wawrzyńca w Rogotwórsku. Następnie poczty sztandarowe, zaproszeni goście i mieszkańcy przenieśli się do Wrogocina, gdzie ks. Krzysztof Muzal dokonał poświęcenia budynku. Miałem przyjemność wziąć udział w uroczystym przecięciu wstęgi razem: Lech Dąbrowski - Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku, a zarazem Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Płocku; Krzysztof Wielec - Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Drobinie, a zarazem Radny Rady Powiatu w Płocku; Wojciech Witkowski - Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrogocinie.
Dalsza część to już tradycyjnie prezentacja historii jednostki, odznaczenia i przemówienia. W imieniu Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego listy gratulacyjne dla mieszkańców zaangażowanych w proces modernizacji remizy wręczył Karol Krajewski z Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Płocku. W prezencie od wojewódzkiego samorządu druhowie z Wrogocina otrzymali agregat Honda GX 160. Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej Grzegorza Padzika reprezentował zaś Arkadiusz Kostrzewski, który wręczył Sławomirowi Sobieckiemu - Prezesowi OSP Wrogocin list gratulacyjny. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także: Bogdan Banaszczak - Radny Rady Powiatu w Płocku; Andrzej Wawrowski - Radny Rady Miejskiej w Drobinie oraz Sołtys Wrogocina; przedstawiciele jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Drobin; Radni Klubu PSL "Samorządność" oraz mieszkańcy Wrogocina.
Praca i wielkie zaangażowanie strażaków oraz mieszkańców Wrogocina, którzy bezinteresownie wsparli proces przebudowy, adaptacji i wyposażania remizy pozwoliło na stworzenie w pełni funkcjonalnego obiektu. Odnowiony budynek będzie pełnił rolę nie tylko strażnicy, a także miejsca spotkań lokalnej społeczności przyczyniając się tym samym do integracji i aktywizacji mieszkańców Wrogocina.
Sławomir Sobiecki - Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrogocinie oraz druhowie tej jednostki dziękują za prezenty i upominki otrzymane z okazji otwarcia zmodernizowanej remizy.

Jesteś tutaj: Home START

Cytat

Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie.

Jan Zamoyjski

Inne media